Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Nov 21, 2018

Veckans recensioner: Namnet Naomi, toalettpapper, en mastig kulturhelg i Stockholm och franska namn på svenska krogar. 

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. 
Instagram: @robinisraelson och @postromberg