Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 20, 2021

Veckans recensioner: tunt material, Nils van der Poel, Book och Lundells podcast, pulkaåkande utbytesstudenter, Australien, Måns Zelmerlöws save button, otacksamma djur och hackers kreativitet.