Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Feb 17, 2021

Veckans recensioner: Bings nya unga röst, mekanisk kärlek, finska livsmedelsförsäljningen på Hugo Sabels torg i Väsby, rasistiska minnesregler, Marilyn Mansons streamingökning, kändissläpp, nya Rakel G2 och death metal på begravning.