Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Sep 8, 2021

Veckans recensioner: att önska att Sverige hamnar i krig och elände, paralympics, ångbasta sig nykter, hudhunger, Elvis frisör, Hitlers hår och buttercup.