Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Mar 20, 2019

Veckans recensioner: Peg Parneviks tripprapport, St patrick's day-pisset, PO:s nya standupmaterial, materialet kork, Nemo Hedéns bok, Ola Ahlvarssons lunchande, Stockholms bögar, föreläsaren Christer Olsson och olika pappatyper.

Instagram: @robinisraelson och @postromberg