Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna

Oct 26, 2022

Recensörerna RAW - oklippt och sladdrigt om kändisar på krog, PO:s totala breakdown och Steffo Törnquists hemsida.


Oct 19, 2022

Recensörerna RAW - oklippt och rått. Mest snack om asagudare och vikingar igen, samt teckenspråk och folk som kan vara i nuet. 


Oct 11, 2022

Recensörerna raw, oklippt och sladdrigt. Veckans recensioner: Grötkoknings-VM, Babbe-apotek 365 AB, offentliga toaletter, fallande pianon, asagudar igen samt nya EU-direktiv.


Oct 4, 2022

Recensörerna RAW - ett kortare, oklippt avsnitt där vi mest pratar om asagudar, ubåtar och att tälta.