Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jun 13, 2023

Vilken känd svensk skulle kunna ligga på lit de parade? Är svaret ”Aschberg”? Veckans recensioner: Sveriges Berlusconi, Bobbes tama trast, vitvarors förfall, PO:s hundkojor, bryggspett och utomhusbio.