Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jun 26, 2023

Veckans recensioner: Oidipuskliniken (Poseidonkliniken alltså) för content, hur länge varar nåt ”vackert”, PO:s kulturella kompisar, det vågiga pappret i banankartonger, det nya vattnet, insekter, att delta i lekar, second hand-lukt och veckans anti-pannben.