Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Aug 7, 2023

Veckans recensioner: showrepetitioner, fuck marry kill & bomb, Michael B Tretow, Memmo-konkursen (in Memmo-riam), Louie Martis nya ålderdomshem, polisinsatser, är feminismen död och Per Hagman (igen).