Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Oct 24, 2023

Po har blivit prankad av lärarna i sina barns skola och Bobbe undrar om Lasse Berghagen eller Mahatma Gandhi har levererat de bästa citaten.

Veckans recensioner: Bagageluckan, byggbrallor, att vara ”TC” med Tom Cruise, dragspel, initialer, Buttericks, 200-tonnaren, en grov dialekt och Berghagen vs Gandhi.