Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Nov 21, 2023

Recensörerna fyller fem år. Veckans recensioner: Fråga på en svara, Berghagens begravning, julvärdsregler, Lars Lerin, Björn Ferrys dagböcker, ”runkomaten”, titta på träd, Bud light, inkludering vs. CA, bäst före-datum på träskedar och Absolut Peppar.