Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jul 3, 2019

Veckans recensioner: Amanda Sparrow, att uttala Lollapalooza fel, Volvos nya armerade bil, Pål Plassen på NRK, Arne Weises sista önskan, olika nakna sittställningar och att dödförklaras.