Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Dec 12, 2018

Veckans recensioner: Grannar som lagar mat åt varandra, Vincent Pontares löpsteg, Carlings digitala klädkollektion och torra lussebullar. 


Instagram: @robinisraelson och @postromberg