Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Sep 25, 2019

Veckans recensioner: Att “förresa”, Silvias svenska, Kaj Linnas äktenskapsförord, vattendrickare på Youtube, flärpar, snålhetsappar, handboll, nykterhetstrenden, strippbussen och Hasse och Tage.