Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 2, 2019

Veckans recensioner: Lasse Berghagens podcast, Finnairs nya matkampanj, hyllandet av polishundar, Musikhjälpen och prassel. 

Instagram: @robinisraelson och @postromberg