Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


May 27, 2020

Veckans recensioner: hemlösa barn, Cypern, Nightwish och David Attenboroughs uteblivna samarbete, matchfixning, Blogge Bloggelito, bedragare med talfel och Ted Gärdestads död.