Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Sep 16, 2020

Veckans recensioner: think pink-Bellas kross, metallisk kuk, Karolin Ohlsson, gubbsnuskfaktarutan, dödsbilen, McDonald's Sveavägen, Stefan Ingves, Elton Wood och Glenn Hysén.