Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Feb 24, 2021

Veckans recensioner: att få en laptop på strippklubb, fyllecellen på Tennstopet Grill, Viktors mammas sexliv, snusmärket Siberia, Ben Afflecks andedräkt, läka cancer naturligt-grupper på Facebook och att inte prata med sin fru på tre decennier.