Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Nov 24, 2021

Veckans recensioner: Micael Dahléns Linkedin-namn, hummus, live fast die young, mat, Sara Lee, Simon Skölds julkalender, säkerheten på Intiman, att smuggla ut lax från fängelset, kinesisk inredning och rasism.