Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 18, 2023

"Nya Recensörerna 30%" – Bobbe är upprörd och arg över alltings jävlighet och PO lanserar det nya konceptet “Recensörerna – Efter fem”. Veckans recensioner: Pressbyråns tre K:n, Captain’s last flight, översvämningar, tandborstning, investera i ormar och Bobbes nya kriminella frisör.