Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Sep 11, 2023

Veckans recensioner: RLS-mässan, fotograf David Möller, Bobbes värdskap, uttalet ”thermos”, likheterna mellan Jack Nicholson och Smash Mouths sångare, Extra Ekstrand (igen), spåmannen Ante, landet ”Japann”, kräla för ost, PO:s samröre med GenPep, Marlboros nya paket och social kompetens.