Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jun 19, 2019

Veckans recensioner: Arnold Schwarzeneggers nya alias, Blondinbella röstar SD, Dogges Väsby-gig, blodbristen, Thomas Järvhedens pappa, Tjock-Steffes regplåt, att ge 70% av sig själv, Brynets sommarlista och det nya sociala boendet.