Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jun 26, 2019

Veckans recensioner: Conch removal, Andreas Wijks kunskap om flyg, den indiska trollkarlen part 2, Martin och Martinus isärglidning, Martas brandtal, Jerkas sommarlista, boken Cold Turkey och historien om Heimlish manöver.