Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Dec 19, 2018

Veckans recensioner: Varumärkena Off white/Blåvitt, kristna och kliniskt döda personer, att dricksa och folk som ”reser mycket”. 

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. Instagram: @robinisraelson och @postromberg