Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Dec 25, 2019

Veckans recensioner: Johan Rheborgs depressioner, knark-TV, Pärleros andningsövningar, Virtanens förslag till Nemo, “Humorprogrammet” på Väddö folkhögskola, psykoser, dansbandsmusik är den nya popmusiken, Peter Wahlbeck och Salong Simon. Och Peter Dalles kvinnosyn.