Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jun 3, 2020

Veckans recensioner: Dr. Albans missförstånd, platt ljudsättning av Instastorys, uttalet ”gåld”, amatörrenoveringar, Viktor Frisks uppskjutna låtar, självmordshästen och Moldaviens uppfinningsrikedom.