Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 9, 2019

Veckans recensioner: Amanda Schulman spår i snoppar, PO undrar om Jerka ska ta tillbaka ciabattan in i finrummet och så får vi vår första ickerecension.

Instagram: @robinisraelson och @postromberg