Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Aug 26, 2020

Veckans recensioner: dartolja, råd till alkoholister, augmented stadium sound, dansrån, det nya engelska namnet på ”Vår tid är nu”, memmo och att vara rätt full vid fel tillfälle.