Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna

Feb 28, 2023

Kissinger, Örebro, matavfall (igen) och pastorer. 


Feb 21, 2023

Veckans recensioner: fika på pendeltåget, fula män, Marlboro gold, 40-åriga barn, skivade köttbullar, det anonyma brevet, Bobbe på galapremiär och Heavys låtskatt.


Feb 13, 2023

Veckans recensioner: Dalarna design of Sweden, kattfaktura, bananer, dansk anka och vinter-OS.


Feb 7, 2023

Veckans recensioner: Äh...