Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna

Nov 28, 2018

Veckans recensioner: Stings låt "Englishman in New york", Robin "Mos" Anderssons PH-vinnarintervju i Aftonbladet, självutplånande serviceyrken och trapetsakrobater i Barcelona. 

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. 
Instagram: @robinisraelson och 


Nov 21, 2018

Veckans recensioner: Namnet Naomi, toalettpapper, en mastig kulturhelg i Stockholm och franska namn på svenska krogar. 

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. 
Instagram: @robinisraelson och @postromberg