Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Nov 28, 2018

Veckans recensioner: Stings låt "Englishman in New york", Robin "Mos" Anderssons PH-vinnarintervju i Aftonbladet, självutplånande serviceyrken och trapetsakrobater i Barcelona. 

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. 
Instagram: @robinisraelson och @postromberg