Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna

Aug 26, 2020

Veckans recensioner: dartolja, råd till alkoholister, augmented stadium sound, dansrån, det nya engelska namnet på ”Vår tid är nu”, memmo och att vara rätt full vid fel tillfälle.


Aug 19, 2020

Veckans recensioner: toalettmannens pannben, det nya namnet på Vitryssland, africano, överkänsliga diskuskastare, manliga blöjbyten, auktoriteter och Chuck Berrys intron.


Aug 12, 2020

Ola Brisings tre identiska instafilmer, simmare, Dalai lamas musik, WikiFeet, bäst efter-datum, ajvar och Ellen Bergström och Niclas Lijs förhållande.