Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna

Jan 31, 2023

Veckans recensioner: Bredaste Bacheloretten hittills, Kungliga hovleverantörer, TV-spelskonsert, aska, Per Skoglund (igen), Akon city, Wild kids och Car-jitsu.


Jan 24, 2023

Veckans recensioner: Att vara Palmemördaren, Skandiakvällar på Kappa bar, Bobbes tumörbesked, hur Skansen-Jonas kan lösa gängskjutningarna, Nordstan, sopor, arga inringare, great.com-Erik och aioli.


Jan 18, 2023

"Nya Recensörerna 30%" – Bobbe är upprörd och arg över alltings jävlighet och PO lanserar det nya konceptet “Recensörerna – Efter fem”. Veckans recensioner: Pressbyråns tre K:n, Captain’s last flight, översvämningar, tandborstning, investera i ormar och Bobbes nya kriminella frisör.


Jan 9, 2023

Recensörerna raw. Om Love during lockup, Buttericks och "att försvinna".