Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Apr 27, 2022

Veckans recensioner: Nya ironiska generationen, svensk realitys återkomst, samernas årstider, DJ Khaled:s eventuella analfabetism, Conny Strömberg igen, woke-maskerad för barn.