Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Oct 19, 2022

Recensörerna RAW - oklippt och rått. Mest snack om asagudare och vikingar igen, samt teckenspråk och folk som kan vara i nuet.