Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Dec 9, 2020

kapitelnamnen i Anders Wallenstens nya bok, plattityder, Einars uttal av ”Range Rover”, Malmös ljudidentitet, polisen, NY Times mys bakom betalvägg, att leva i en bubbla och respekt för officiella register.