Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 23, 2019

Veckans recensioner: Klubb Kinos grafiska profil, Johannes Brost fattigdom, Elaine Eksvärds nya pod, blodmånen, ordet ”Fuck”, en boxningskupp och P3 Guld.Instagram: @robinisraelson och @postromberg