Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Jan 13, 2021

Veckans recensioner: att tvinga in kexchoklad i intervjuer, handdukshygien, Daniel Nyhlén, att skryta om att ha tillträde till hemtjänsten och den gamla Linda Rosing.