Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Mar 6, 2019

Veckans recensioner: Solkarinas podcast, comebacken för amputerade personer, självmordsmaskinen Sarco, vattenpipeförbudet, Talmannens son, PO:s vardagsproblem, Let it be och döva som börjar höra.

Instagram: @robinisraelson och @postromberg