Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Aug 21, 2019

Veckans recensioner: Conny Strömbergs tideräkning, Mike Tysons podcast, Ozzy Osbournes mutant-rykte, Formex-mässan, gnäll över Atlanten, årets roligaste skämt, Emil Perssons sommarlista och morgonpigga.