Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Sep 11, 2019

Veckans recensioner: Hagfors-dialekten, Joe Bidens felsägning, Hooked on a feeling-rasismen, hur killar upplever förlossningar, Jon Henriks svar på Reuters gåta, TV-spelskonspirationen, Voi för tvåsamhet, medeltidstrenden, Falungong, indisk IVF och robotar.