Preview Mode Links will not work in preview mode

Recensörerna


Dec 26, 2018

Veckans recensioner: Chipster eller prepper, rökförbudet, tre myter och ryssfrillan.

Programledare är Robin Israelson och PO Strömberg. Instagram: @robinisraelson och @postromberg